Kartal Psikolog Kartal Psikologe Kartal Psikolog Kartal Psikolog

OKB NEDİR?

OKB Nedir? OKB Nasıl Tedavi Edilir? Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) bir Anksiyete kaygı  bozuklukları arasındadır. Obsesyonkişinin istemediği, rahatsızlık verenve tekrarlanan takıntılı düşünce ve duygulardır. Kişi, obsesif düşüncelerinden kurtulmak rahatlamak için bir kompulsif davranışı yapar. Kişi asla tam olarak rahatlamaz geçici olarak rahatlar. Kişinin kıyafeterinin, ellerinin kirli olduğunu tekrar tekrar takıntılı bir şekilde düşünmesi obsesyondur. Kendini rahatlatmak için tekrar tekrar ellerini yıkaması kompulsif bir davranıştır.

SIK GÖRÜLEN OBSESYONLAR NELERDİR?

En sık görülen obsesyonlar; temizlik ve bulaşma obsesyonu; kişinin dokunma ve temasla kir bulaştığını düşünmesi. Örneğin ceketini dışarda giyindin kirlendi, ceketini koltuğun üzerine koydun koltuk kirlendi gibi kuşku ve kontrol etme obsesyonu; kişinin yaptığı işi eksik veya hatalı yaptığını düşünmesi, eminolmak için tekrar tekrar kontrol etmesi. Ocağın altını söndürdüğünden emin olamaması, 7 kez kapıyı kilitledim mi diye kontrol etmesi gibi. Cinsel obsesyonlar; kişinin cinsel tercihlerini takıntılı bir biçimde düşünmesi, ya da kişinin yasak ve doğru kabul edilmeyen cinsel duygular hissedip hissetmemesine karşı takıntı geliştirmesi örnek verilebilir. Örneğin kişinin pedofili olup olmadığı ya da gay olup olmadığını takıntılı şekilde düşünmesidir. Cinsellikle ilgili görsellerin kişinin aklından çıkmaması gibi dini obsesyonlar; yaratıcının var olup olmadığını ya da dini ibadetlerin kabul edilip edilmediği ile ilgili bir takım takıntılı düşünceler. Örneğin camide namaz kılarsam yaratıcıya değil cami hocasına ibadet edersem ya da abdestim kabul olmazsa gibi. Simetri obsesyonu; tüm nesnelerin simetrik olması gibi dokunma ve sayma obsesyonuda sıklıkla görülebilir.

OKB KİMLERDE GÖRÜLÜR?

OKB kadınlarda ve erkeklerde eşit sıklıkla görülür. Çocukluk çağında da görülebilir ancak ergenlik dönemi sonrası 20-30 yaş arasında sıklıkla görülür.Araştırmalar OKB’de genetik ve çevresel faktörlerinde etkili olduğunu göstermiştir. OKB hastalarının anne ve babalarında OKB hastalığının görülme ihtimali OKB li olmayan kişilere oranla daha yüksek olduğu OKB hastalığının genetik olduğunu kanıtlamıştır. Bunun yanında kişiningenetiğinde var olan rahatsızlığı çevresel faktör olarak sitres tetikleyebilir. Yine sıklıkla kişinin yaşadığı travmalarla OKB’nin görülme olasılığını arttırır.

OKB’NİN NEDENLERİ NELERDİR?

Çocukluk çağı travmaların OKB gelişiminde oldukça önemlidir. Çocukluk çağı travmasıgibi örneğin, cinsel istismaryaşan kişilerin ileri yaşamlarında stres faktörü ile tetiklendiğinde OKB hastalığıortaya çıkabilir. İş, ev veya okul değiştirmek gibi yaşamsal bir takım değişiklikler, hastalık ve sevilen birinin kaybı, ikili ilişkilerde bir takım problemle OKB hastalığını tetikleyebilir. 0 –6 yaş döneminde annenin tutucu ve mükemmeliyetçi tutumu ileri yaşlarda OKB olma olasılığını arttırır.

OKB Nasıl Tedavi Edilir?

OKB nedir dedik ama nasıl tedavi edilir? OKB hastalarının mutlaka tedavi edilmesi gerekir. OKB teşhisi belirli muayinelerle uzman psikiyatri doktoru tarafından konulur. En iyi tedavi yöntemi ilaç ve bilişsel davranışçı terapidir.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)

%d blogcu bunu beğendi: